Proč zvolit zálohované čerpadlo?

Standardní oběhová čerpadla při výpadku elektrické energie nefungují a jejich zálohování je problematické. Novinka od JABLOTRONu, zálohované oběhové čerpadlo CP-201, konečně nabízí profesionální řešení.

Zálohované oběhové čerpadlo
 • 24h plná funkčnost při výpadku elektřiny
 • Úspora energie EKODESIGN
 • Automatická kontrola funkčnosti
 • Akustická i obrazová indikace závad
 • Možnost ekvitermní regulace
Ušetřete s oběhovým zálohovaným čerpadlem

Významná energetická úspora

Oběhové čerpadlo CP-201 splňuje nařízení Komise Evropského Společenství č. 641/2009 určující požadavky na energetickou náročnost oběhových čerpadel. S platností od 1. ledna 2013 musí index energetické účinnosti (EEI) oběhových čerpadel uváděných na trh dosahovat nejvýše 0,27. Naše čerpadla daný požadavek vysoce přeplňují a nabízí energetickou hodnotu EEI ≤0,20. Získáte tak maximálně úsporné oběhové čerpadlo pro Vaši topnou soustavu.

Nařízení č.641/2009

Jak systém funguje?

Základem systému je unikátní energeticky úsporné čerpadlo CP-201P, řídící jednotka CP-201M a zálohovací akumulátor SA214-18-PS.

Zálohované oběhové čerpadlo v provozuČerpadlo používá speciální synchronní elektromotor na 12 V. Při výpadku sítě, běží čerpadlo přímo z akumulátoru a nevznikají žádné ztráty způsobené převodem napětí. Díky tomu může topný systém fungovat až 24 hodin bez elektřiny. Do systému je navíc možné zapojit zálohovaný regulátor směšovacího ventilu. Při výpadku napájení proto může pokračovat i řízení teploty na zvolenou hodnotu.

Systém automaticky kontroluje sám sebe a dokáže včas upozornit na případnou poruchu (ztrátu kapacity akumulátoru, mechanické zablokování čerpadla, poškození čidla teploty apod.). Závada se indikuje akustickým signálem a zobrazením poruchy na displeji. Na havarijní situaci může upozornit připojení siréna.

Komponenty zálohovaného oběhového čerpadla

 • CP-201P-xxx
  Oběhové čerpadlo

  CP-201P-XXX

  Energeticky úsporného oběhové čerpadlo CP-201P je unikátní tím, že je poháněno synchronním elektrickým motorem na 12V. Hodnota 180/130/130DN15 v typovém označení udává vzdálenost přírub čerpadla v milimetrech.

  Doporučená cena: 3 450 Kč (vč. DPH)

 • CP-201M
  Řídící jednotka

  CP-201M

  Jednotka je určena pro aplikace energeticky úsporného čerpadla CP-201P, ve kterých se vyžaduje zálohování funkce při výpadku síťového napájení. Výhodou je neustálá automatická kontrola klíčových komponentů.

  Doporučená cena: 3 100 Kč (vč. DPH)

 • SA214-18-PS
  Zálohovací akumulátor

  SA214-18-PS

  Bezúdržbový zálohovací akumulátor 12V, 18Ah. Akumulátor je automaticky kontrolován a testován řídící jednotkou CP-201M.

  Doporučená cena: 1 440 Kč (vč. DPH)

 • CP-201T
  Dvojice snímačů teploty

  CP-201T

  Odporové snímače teploty CP-201T jsou konstruovány pro universální použití pro měření teploty kapalných, plynných i pevných látek.

  Doporučená cena: 424 Kč (vč. DPH)

 • CP-201G
  Teplotní senzor na kouřovod

  CP-201G

  Pro použití s CP-201M a CP-201P v režimu topení s kotlem na tuhá paliva. Montuje se na kouřovod kotle na tuhá paliva, spíná oběhové čerpadlo CP-201P, pokud teplota kouřovodu stoupne nad 110 °C.

  Doporučená cena: 715 Kč (vč. DPH)

 • CP-201U
  USB rozhraní

  CP-201U

  CP-201U slouží k propojení řídicí jednotky CP-201M s počítačem. Pomocí programu CP-Link lze jednoduše nastavit řídící jednotku.

  Doporučená cena: 593 Kč (vč. DPH)

 • ARA-663
  Servomotor směšovacího ventilu

  ARA-663

  Servomotor směšovacího ventilu poskytuje výstup impulsů 24 V/50 Hz, 2 W pro řízení teploty v topném systému i v případě výpadku elektřiny.

  Doporučená cena: 3 146 Kč (vč. DPH)

 • SA-105
  Piezoelektrická siréna

  SA-105

  Externí siréna k řídící jednotce CP-201M. V případě vážných poruch může upozornit signálem, který nelze přeslechnout.


  Doporučená cena: 310 Kč (vč. DPH)

 • CM-2.1-6
  Servomotor vzduchové klapky

  CM-2.1-6

  Tento servomotor může uzavřít přívod vzduchu do kotle v případě přehřátí, nebo když se přiblíží vybití zálohovacího akumulátoru.

  Doporučená cena: 218 Kč (vč. DPH)

 • CP-201A
  Modul pro řízení otáček čerpadla CP-201P

  CP-201A

  Tento modul je určen pro zasunutí do řídící jednotky CP-201M a slouží k řízení otáček čerpadla z nadřízeného systému.

  Doporučená cena: 2 323 Kč (vč. DPH)

Příklady použití

Díky možnosti rozšíření systému o volitelné komponenty a volby režimu řídící jednotky CP-201M je možné čerpadlo použít v následujících zapojeních.

 • Prosté zapojení zálohovaného čerpadla

  Prosté zálohované čerpadlo

  Oběhové čerpadlo se zapíná spojením svorek řídící jednotky. V tomto režimu se nevyužívá zabudovaný regulátor směšovacího ventilu.

  Požadované komponenty:
  CP-201P, CP-201M, SA214-18-PS

 • Zapojení pro topení na tuhá paliva

  Topení s kotlem na tuhá paliva

  Teplotní senzor kouřovodu zapíná oběhové čerpadlo a zabudovaný regulátor řídí servoventil tak, aby udržoval požadovanou teplotu vody, která se vrací do kotle.

  Požadované komponenty:
  CP-201P, CP-201M, CP-201T, CP-201G, SA214-18-PS, ARA-663

 • Zapojení pro topení akumulační nádrží

  Topení z akumulační nádrže

  Pokojový termostat zapíná oběhové čerpadlo a regulátor servoventilu řídí teplotu vody do radiátorů (podlahových smyček). Snímač T2 lze použít pro řízení teploty vody dle vnější teploty, tedy jako ekvitermní regulaci.

  Požadované komponenty:
  CP-201P, CP-201M, CP-201T, SA214-18-PS, ARA-663

 • Zapojení pro solární ohřev

  Solární ohřev vody

  Čerpadlo se zapíná v případě, že teplota solárního panelu převyšuje teplotu zásobníku. Elektronika navíc zajišťuje chlazení zásobníku, dojde-li k přehřátí.

  Požadované komponenty:
  CP-201P, CP-201M, CP-201T, SA214-18-PS